Sluiten

Echo's

Je krijgt standaard drie echo's aangeboden in onze praktijk: een vroege echo, een termijnecho en een liggingsecho. Deze echo's worden gemaakt door een verloskundige van Nona. 

Als je kiest voor de 13 wekenecho en/of de 20 wekenecho, of je hebt een indicatie voor een groeiecho, dan word je hiervoor verwezen naar echocentrum EVA. Verloskundig Centrum Achterhoek EVA is een coöperatie die is opgezet door de eerstelijns verloskundigen in de regio. Er zijn twee locaties: Doetinchem (hetzelfde pand als Nona) en Winterswijk (Streekziekenhuis Koningin Beatrix).

Wij maken alleen echo's met een medische reden, deze worden vergoed door je zorgverzekeraar. Het is belangrijk dat de echoscopiste gedetailleerd naar je kindje kan kijken, neem dus niet te veel mensen mee.
Wil je buiten deze medische echo's je kindje bewonderen, een geslachtbepaling laten doen of meerdere mensen meenemen? Kies dan voor een pretecho, bijvoorbeeld bij Echopraktijk Puur.

Vroege echo
De vroege echo is bedoeld om vast te stellen of de zwangerschap intact is. Ook kunnen wij bij deze echo zien of er één kindje in de baarmoeder zit, of dat er sprake is van een meerling. Je mag gebruik maken van de vroege echo, maar dat hoeft niet. Het kan zijn dat de baarmoeder nog niet goed in beeld te brengen is met de uitwendige echo, dan wordt vaginaal gekeken met de inwendige echo. Dit is niet pijnlijk. Als bij de vroege echo een mooi kloppend hartje te zien is, wordt de kans op een miskraam minder groot, maar er blijft altijd een kleine kans dat er alsnog een miskraam ontstaat. De vroege echo maken we het liefst bij 8 weken zwangerschap. De vroege echo vindt plaats bij Nona. Het kan ook zijn dat de gynaecoloog een vroege echo heeft verricht en je daarna pas naar Nona komt.

Termijnecho
De termijnecho is vooral bedoeld om de uitgerekende datum vast te stellen. Dit doen we aan de hand van het meten van de lengte van de baby, de kruin-stuit lengte. We kunnen dan met grote nauwkeurigheid de uitgerekende datum bepalen. Deze datum wordt de rest van de zwangerschap aangehouden. We maken de termijnecho bij Nona, tussen de 10 en 12 weken zwangerschap.


13 wekenecho
Vanaf 1 september 2021 kun je kiezen voor de 13 wekenecho. Je kunt alleen gebruik maken van deze echo als je meedoet aan de wetenschappelijke IMITAS studie. Die studie onderzoekt wat de voor- en nadelen zijn van de 13 wekenecho. 
De 13 wekenecho is een medisch onderzoek en lijkt veel op de 20 wekenecho. Bij beide onderzoeken bekijkt een echoscopist of het kind lichamelijke afwijkingen heeft. Je kunt de 13 wekenecho laten doen van 12+3 tot en met 14+3 weken zwangerschap. Tijdens het intakegesprek zullen we je uitleg geven over dit onderzoek. Kijk alvast op deze website voor meer informatie over de echo. Wanneer je gebruik wil maken van de 13 wekenecho, zullen we je hiervoor verwijzen naar ons echocentrum EVA. 

20 wekenecho
Tijdens de 20 wekenecho, ook wel Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) genoemd, wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Voorbeelden van lichamelijke afwijkingen die kunnen worden gezien zijn: open rug, open schedel, waterhoofd, hartafwijkingen, breuk of gat in het middenrif, breuk of gat in de buikwand, afwezigheid of afwijking van de nieren, afwijkende ontwikkeling van de botten, afwijkingen van armen of benen. Verder wordt gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.

De 20 wekenecho is niet bedoeld voor het bepalen van het geslacht van het kind, maar op verzoek wil de echoscopiste dit wel meedelen.
Het onderzoek duurt 20-30 minuten en vindt plaats bij EVA. Er mag één persoon bij deze echo aanwezig zijn (dus je partner of een andere volwassene), kinderen mogen niet mee.

De echoscopiste zal je informeren indien bij het echoscopisch onderzoek afwijkingen worden gezien of als hieraan wordt getwijfeld. Je krijgt dit direct na de echo te horen. Bij een afwijkende bevinding kom je in aanmerking voor verder onderzoek. De echoscopiste zal je een advies geven over het vervolgonderzoek en dit doorgeven aan een verloskundige van Nona. Meestal is dit een uitgebreid echoscopisch onderzoek. De officiële naam voor dit vervolgonderzoek is geavanceerd ultrageluidonderzoek (GUO). Je wordt hiervoor doorverwezen naar het Radboud ziekenhuis. In een aantal gevallen zal blijken dat er niets aan de hand is. Voor de kinderen die wel een gezondheidsprobleem hebben kan het vervolgonderzoek van groot belang zijn. 
Hoe groot de kans is dat een aangeboren lichamelijke afwijking die het kind heeft ontdekt wordt, is afhankelijk van de afwijking. Bijvoorbeeld: de kans dat een open ruggetje ontdekt wordt, is ongeveer 90 op de 100. De kans dat een hartafwijking ontdekt wordt, is ongeveer 60 op de 100, afhankelijk van de ernst van de afwijking. De 20 wekenecho is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen kunnen worden gezien.

De 20 wekenecho wordt vergoed door de zorgverzekeraar, er zijn geen gevolgen voor je eigen risico. Je hoeft dus niets zelf te betalen. Je bent niet verplicht om gebruik te maken van deze echo.

Groeiecho
Op indicatie verwijzen wij je voor een groeiecho naar echocentrum EVA of het Slingeland Ziekenhuis. Dit gebeurt dan meestal bij 28, 32 en 36 weken zwangerschap. Een indicatie kan zijn dat je buik klein is voor de duur van de zwangerschap, je vorige kindje erg klein was of als je een BMI hebt van 30 of hoger. Bij deze echo wordt het hoofdje, de buikomvang en de beenlengte van de baby gemeten. De uitslag hiervan wordt doorgestuurd naar Nona en zal door een verloskundige worden beoordeeld.

 

Liggingsecho
Indien gewenst kunnen wij een liggingsecho maken tussen de 35 en 37 weken zwangerschap. Dit is een extra controle ter bevestiging van de hoofdligging van de baby. Het geen garantie dat het kindje vervolgens goed blijft liggen, maar de kans dat het kindje zich na 36 weken nog zal draaien is klein. De liggingsecho wordt gemaakt bij Nona. Indien je een indicatie hebt voor een groeiecho bij 36 weken, wordt deze gecombineerd met de liggingsecho en vindt dan plaats bij echocentrum EVA of in het Slingeland Ziekenhuis.