Sluiten

Studenten

Om de verloskunde in Nederland op een hoog kwaliteitsniveau te houden, is veel praktijkervaring nodig voor toekomstig verloskundigen. Wij vinden het dan ook belangrijk dat studenten de mogelijkheid hebben om stage te lopen in een verloskundigenpraktijk.

Wij werken voornamelijk met de opleiding uit Maastricht, soms komen er studenten uit Rotterdam, Amsterdam of Groningen. De studenten lopen mee tijdens spreekuren, bevallingen en kraamvisites. Afhankelijk van het leerjaar van de student, zal er alleen worden meegekeken, of zullen ook handelingen door de student worden verricht onder supervisie van één van ons. Indien je hier bezwaar tegen hebt, kun je dit uiteraard aan ons kenbaar maken. 

Als er een student in onze praktijk stage loopt, kun je hieronder informatie vinden. 

Wij hopen dat onze studenten veel van jullie mogen leren, want zonder ervaring... geen verloskundigen!

Student team roze

Fabiënne Rondeel

Hallo (aanstaande) ouders,

Mijn naam is Fabiënne Rondeel, 22 jaar en ik ben laatste jaar student van de opleiding verloskunde in Antwerpen. Naast deze opleiding volg ik ook de opleiding verpleegkunde.

In de periode van 26-09-‘22 t/m 23-10-’22 kom ik stage lopen bij Nona team roze als verloskundige. Gedurende deze periode hoop ik jullie op een professionele en enthousiasme manier te kunnen begeleiden. Jullie ouders zullen mij tegenkomen tijdens spreekuren, bevallingen en (kraam)visites.

Mochten jullie vragen voor mij hebben kunnen jullie die altijd stellen. Indien jullie liever niet hebben dat ik jullie begeleid of opvolg laat dit dan gerust weten aan de verloskundige, dit is geen enkel probleem.

Graag zie ik jullie terug bij Nona!