Sluiten

Klachtenregeling

Als je een klacht hebt over de zorg die je van ons gekregen hebt, kun je dit met ons bespreken. Als een gesprek niet mogelijk is, of als dit het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de klachtencommissie. Wij zijn aangesloten bij het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ).