Sluiten

Klachtenregeling

Indien je een klacht hebt over onze zorgverlening, dan stellen wij het op prijs als je dit met ons bespreekt. Wanneer een gesprek niet mogelijk is, of als dit het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de klachtencommissie. Wij zijn aangesloten bij het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ).