Sluiten

Verloop bevalling

De meeste bevallingen vinden plaats tussen de 37ste en 42ste week van je zwangerschap. Binnen deze vijf weken mag je onder begeleiding van de verloskundige bevallen. Het kan zijn dat je tijdens de bevalling door ons wordt overgedragen aan de gynaecoloog. Dit gebeurt vaak uit voorzorg. In enkele gevallen is er echt spoed bij. Hieronder volgt een korte samenvatting over het verloop van een normale bevalling.

Verlies van de slijmprop
De baarmoedermond is tijdens de zwangerschap afgesloten door een slijmprop. Deze prop kan samen met wat bloed aan het einde van de zwangerschap loslaten. Als je de slijmprop verliest, hoeft dit niet te betekenen dat je gaat bevallen. Sommige vrouwen verliezen de slijmprop pas als de weeën begonnen zijn.

Breken van vliezen
Het breken van de vliezen kan het begin van de bevalling inluiden. Je verliest vruchtwater. Dit kan ineens een plons vruchtwater zijn maar het kan ook zijn dat je steeds kleine beetjes vocht verliest. Vruchtwater ruikt zoetig en is meestal kleurloos. Vaak komt na het breken van de vliezen binnen 24 uur de bevalling op gang, maar het kan ook langer duren. De meeste baby’s zijn binnen 48 uur na het breken van de vliezen geboren. In de meeste gevallen breken de vliezen pas als de weeën al begonnen zijn, of wordt dit door ons gedaan.

Ontsluitingsweeën
Ontsluitingsweeën beginnen meestal rustig en worden naarmate de bevalling vordert regelmatiger en krachtiger. Deze weeën zorgen ervoor dat de baarmoedermond zachter wordt en opengaat. Deze 'pijnlijke' weeën voel je niet alleen in je onderbuik, maar kun je ook in je rug en bovenbenen ervaren. Naarmate de ontsluiting vordert worden de weeën ook steeds pijnlijker. Goede ontsluitingsweeën komen om de 3 á 4 minuten en duren 60 seconden. De wee verloopt als een golfbeweging: de wee komt op en wordt steeds sterker, om na het hoogtepunt weer af te zwakken. Hierna is er even pauze tot het begin van de volgende wee. Tegen het einde van de ontsluiting zijn de weeën het krachtigst. De baarmoedermond is dan volledig geopend en je hebt 10 cm ontsluiting.

Persweeën
Als je volledige ontsluiting hebt, kan het even duren voordat de persweeën op gang komen. In deze fase laten we de baby wat dieper komen met het hoofdje, totdat er een hevige aandrang tot persen ontstaat en de uitdrijving begint. Tussen de persweeën door zijn er pauzes zodat je even op adem kunt komen en energie kunt verzamelen voor de volgende perswee. Bij elke perswee komt het kindje een stuk verder in het geboortekanaal om vervolgens weer iets terug te glijden. Het einde van de uitdrijving is vaak het pittigst, het hoofdje glijdt nu niet meer terug en wordt bijna geboren.

Geboorte
De baby is geboren en wordt op de buik van de moeder gelegd. Vlak na de geboorte stroomt er nog bloed door de navelstreng naar de baby. De baby doet de eerste ademteug waarop de longen ontplooien en kan nu zelf ademhalen. De placenta is niet meer nodig, de navelstreng houdt op met kloppen. Er stroomt nu geen bloed meer doorheen en dus kunnen we de navelstreng doorknippen.

Nageboorte
Een aantal minuten nadat de baby geboren is, wordt de placenta geboren. Hier moet je vaak nog een keer voor meepersen. Wij controleren of de placenta compleet is. Soms laat een placenta op zich wachten of willen we juist dat de placenta snel geboren wordt en zal de verloskundige een injectie geven om het naar buiten komen van de placenta te bevorderen.

Hechtingen
Het kan zijn dat je bent ingescheurd tijdens de geboorte van het kind, of er een knip is gezet omdat de baby snel geboren moest worden. Als de placenta geboren is zal de verloskundige kijken of er gehecht moet worden. Voordat er begonnen wordt met het hechten, word je eerst verdoofd. De hechtingen lossen vanzelf op of worden na zeven dagen verwijderd.

Naweeën
Na de bevalling is er altijd bloedverlies. Door de naweeën (het samentrekken van de baarmoeder) worden de bloedvaten die naar de placenta liepen dichtgeknepen. De baarmoeder kan alleen goed samentrekken als je een lege blaas hebt, het is daarom erg belangrijk dat je regelmatig plast. Als je veel last hebt van de naweeën, mag je hiervoor paracetamol gebruiken.

Op de website www.deverloskundige.nl vind je betrouwbare informatie over zwangerschap en bevalling, ook kun je hier veel digitale folders inzien.